Skocz do treści

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa

Przeszkoleni i świadomi bezpieczeństwa pracownicy to jeden ze sposobów minimalizacji ryzyka naruszeń bezpieczeństwa danych. 

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu:

  • projektowania bezpiecznej architektury aplikacji w modelu klient/serwer – dla architektów infrastruktury i aplikacji
  • projektowania bezpiecznych interfejsów użytkownika – dla specjalistów UX
  • metod bezpiecznego tworzenia aplikacji internetowych – dla programistów
  • konfiguracji infrastruktury z zapewnieniem bezpieczeństwa – dla administratorów
  • organizacji bezpiecznego cyklu rozwoju oprogramowania (SSDLC) – dla kierowników działów tworzenia oprogramowania
  • testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych – dla testerów aplikacji i pracowników Quality Assurance
  •  organizacji ochrony informacji w organizacji
  • bezpiecznego korzystania z Internetu dla osób nietechnicznych

Terminy, zakres prezentowanej tematyki oraz liczebność grup ustalamy indywidualnie.