Skocz do treści

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli
Help24 Paweł Malita
ul. Mazowiecka 15
35-324 Rzeszów
e-mai: rodo[at]get-secure.net
NIP 8132996495
REGON 180207247

Serwer WWW udostępniający tą stronę loguje informacje związane z ruchem na stronie (adres IP, identyfikator przeglądarki, adres URL polecający stronę). Logi serwera są przechowywane przez okres 30 dni. Mogą one zostać przekazane uprawnionym instytucjom na podstawie obowiązującego prawa.

Powierzenie przetwarzania powyższych danych zostało powierzone w zakresie niezbędnym do świadczenia usług hostingu strony podmiotowi: cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168, o kapitale zakładowym w wysokości 215.228,00 zł wpłaconym w całości.

Pośredniczenie w transmisji danych oraz zabezpieczenie serwisu świadczy firma Cloudflare z siedzibą w San Francisco, 101 Townsend St San Francisco, CA 94107, USA, na mocy umowy powierzenia przetwarzania wymienionych powyżej danych. 

Strona korzysta wyłącznie z ciasteczek niezbędnych, wymaganych do działania serwisu – do utworzenia po stronie serwera sesji użytkownika. Lista ciasteczek niezbędnych:

  • mc_session_ids[default]
  • mc_session_ids[multi][0]
  • mc_session_ids[multi][1]
  • mc_session_ids[multi][2]
  • mc_session_ids[multi][3]

W serwisie nie są wykorzystywane żadne mechanizmy śledzące użytkowników, w tym ciasteczka firm trzecich.

Dane osobowe przesyłane za pomocą formularza kontaktowego są przechowywane na czas niezbędny do wykonania zamówionej usługi oraz na czas niezbędny do kontaktu. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali tych danych – nie podawaj ich w formularzu.

Żądania korekty i usunięcia danych należy składać pocztą elektroniczną na adres rodo[at]get-secure.net. Po zweryfikowaniu, że osoba wysuwająca żądania jest jednocześnie osobą, której dane dotyczą, żądanie będzie rozpatrzone w zgodzie z obowiązującym stanem prawnym.