Skocz do treści

Wyciek danych z chmurowego managera haseł

W Sylwestra 2018r, Abine –  firma zajmująca się dostarczaniem rozwiązań chroniących prywatność w sieci, poinformowała w komunikacie o wycieku danych z managera haseł Blur.

Do wycieku doszło przed 13 grudnia 2018r.

Na błędnie skonfigurowanym buckecie Amazon S3 znajdowały się dane 2,4 miliona użytkowników, którzy zarejestrowali się w usłudze przed 6 stycznia 2018:

  • adresy e-mail
  • w przypadku niektórych kont – pytania bezpieczeństwa, służące do odzyskania dostępu do konta
  • w przypadku niektórych kont – imię i nazwisko
  • zaszyfrowane hasła, zaszyfrowane dane kart kredytowych i inne, używane przy autouzupełnianiu formularzy z Blur; według FAQ dane te są zaszyfrowane kluczami, które posiada tylko użytkownik (Blur Master Password i Backup Password); użyty algorytm to AES-256
  • hashe (Bcrypt) zaszyfrowanych haseł kont użytkowników Blur – służące uwierzytelnianiu w serwisie

Użyte przez Abine rozwiązanie jest godne naśladowania i wydaje się mało prawdopodobne, że włamywacz uzyska dostęp do zaszyfrowanych danych użytkowników, zanim te stracą ważność.

Zarówno szyfrowanie AES-256 jak i użyta funkcja generowania hashy haseł (Bcrypt) zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa danych.

Opublikowany wWycieki danych