Skocz do treści

Pierwszy Patch Tuesday Microsoftu w 2019

Microsoft opublikował comiesięczne biuletyny bezpieczeństwa, aktualizacje likwidują 49 podatności.

Osiem z nich oznaczone jest jako krytyczne:

Pomimo informacji o braku dowodów na obecność eksploitów na wykryte podatności zalecamy jak najszybsze przetestowanie i wdrożenie aktualizacji systemów.

Istnieją firmy, które skupują eskploity wykorzystujące takie podatności za ogromne pieniądze i w pierwszej kolejności dzielą się nimi z organizacjami rządowymi :)

Opublikowany wPodatności