Skocz do treści

Tag: Tavis

Logitech Options – dziurawy od 3 miesięcy

Tavis Ormandy –  badacz bezpieczeństwa Google Project Zero odkrył podatność oprogramowania do modyfikowania zachowań klawiatury Logitech o nazwie Logitech Options. Oprogramowanie to instaluje serwer WebSockets na porcie 10134, który uruchamia się automatycznie po starcie systemu MS Windows i nasłuchuje na polecenia od urządzenia Logitech Crown w oparciu o publiczne SDK. Jedyne uwierzytelnienie urządzenia to identyfikator procesu pluginu użytkownika, jednak brak zabezpieczenia przed atakiem typu Brute-Force daje szansę na szybkie odgadnięcie tej wartości. Jeśli użytkownik uruchomi spreparowany kod (np klient WebSocket napisany wJavaScript na stronie internetowej) to atakujący jest w stanie wysłać do oprogramowania złośliwe sekwencje klawiszy, co daje duże możliwości złośliwych działań.…